Houston Palestine Film Festival

Sharing the stories of Palestinians through cinema


Houston Palestine Film Festival
2510 Wichita St.
Houston, Texas 77004

 
hello there.
— khalil

mar7aba ahleen ya m5alem

HPFF

 

Houston Palestine Film Festival 2016